Ülkemizin Kaynakları – Madencilik

Ortaokul Sunuları > 6. Sınıf Sunuları > Sosyal Bilgiler-6 > Ülkemizin Kaynakları – Madencilik
Oylama: 1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız 6 Oy
Loading ... Loading ...
3.155 kez izlendi

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI MADENLER ve MADENCİLİK

Slide 2

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Maden Yatakları bakımından Türkiye,çok zengin bir ülkedir. Ve yaklaşık 30 değişik maden türüyle dünyada madencilik bakımından en önde gelen ülkelerden biridir.

Slide 3

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Ülkemizde madencilik alanında ilk sistemli araştırmalar 1935 yılında MTA (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün kurulması ile başlamıştır.

Slide 4

DEMİR: Ağır sanayinin hammaddesidir.Elde edilen demir,Demir – Çelik Fabrikaları’mızda işlenmektedir. ÖNEMLİ BAZI MADENLER

Slide 5

BAKIR: Kolay işlendiğinden ve iletken bir metal olduğundan kullanımı yaygındır.Volkanik arazilerde kurşun ve çinko yataklarıyla bir arada bulunur.Elektrik ve Elektronik Sanayi’nde kullanılır.Elde edilen bakır Samsun,Artvin ve Elazığ’daki tesislerde işlenir.Türkiye Bakır Üretimi’nde dünyada ilk 3 sırada yer alır ÖNEMLİ BAZI MADENLER

Slide 6

Krom: Çok sert,iyi cilalanabilen,paslanmayan bir metal olduğundan madeni eşya yapımında ve çelik kaplamada kullanılır.Türkiye krom madeni bakımından çok zengin bir ülkedir ve çıkarılan kromun büyük bir kısmı ihraç edilir.Türkiye’deki krom yatakları çok dağınıktır. Elde edilen krom, ferro krom tesislerinde işlenmektedir.Türkiye Krom Üretimi’nde dünyada ilk 3 sırada yer alır. ÖNEMLİ BAZI MADENLER

Slide 7

Boksit: Alüminyumun hammaddesidir.Kireç taşları içinde oluşur.Hafif bir maden olmasına bağlı olarak motorlu araçlar yapımında,elektronik sanayinde,kimya sanayinde,mutfak eşyası ve uçak yapımında kullanılır.Elde edilen boksit,Seydişehir Alimünyum Tesisleri’nde işlenmektedir. ÖNEMLİ BAZI MADENLER

Slide 8

Bor Mineralleri: Düşük sıcaklıkta yalıtkan, yüksek sıcaklıkta ise iletken olduğundan fotoğrafçılık, temizlik malzemesi y​a​p​ı​m​ı​,​d​e​r​i​c​i​l​i​k​,​i​l​a​ç​,​k​i​m​y​a​,​b​o​y​a sanayisi,roket yakıtı ve nükleer enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılır.Türkiye, Dünya rezervi ve üretiminde birinci sıradadır.Bor Mineralleri’nin büyük kısmı işlenmeden ihraç edilir. Çıkarılan bor mineralleri Bandırma’da işlenir. ÖNEMLİ BAZI MADENLER

Slide 9

Kükürt: Kimya,lastik ve boya sanayisinin hammaddesidir.Türkiye’de üretimi azdır.Elde edilen kükürt Isparta-Keçiborlu’da işlenir.İhtiyacı karşılayamadığından ithal edilir. ÖNEMLİ BAZI MADENLER

Slide 10

Tuz: İnsanların günlük ihtiyacının yanı sıra,kimya,deri,konserve ve tekstil sektöründe kullanılır. Deniz, göl ve kayalardan elde edilir. ÖNEMLİ BAZI MADENLER

Slide 11

Fosfat: Suni gübrenin hammaddesidir.Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.Türkiye’de fosfat varlığı yeterli olmadığından Cezayir başta olmak üzere bazı dış ülkelerden fosfat alınır.Türkiye’de çıkarılan fosfat Mardin Mazıdağ işletmelerinde işlenir. ÖNEMLİ BAZI MADENLER

Slide 12

Taşkömürü: Kalori değeri linyitten yüksek olduğundan tercih edilir.Elektrik santrallerinde, sanayide ve kok üretiminde kullanılır.Ülkemizde elde edilen t​a​ş​k​ö​m​ü​r​ü​,​Z​o​n​g​u​l​d​a​k​-​Ç​a​t​a​l​a​ğ​z​ı​’​n​d​a bulunan termik santral ile Karadeniz-Ereğli, Karabük ve İskenderun Demir-Çelik Fabrikaları’nda enerji elde etmek için kullanılır. ÖNEMLİ BAZI MADENLER

Slide 13

Linyit: Türkiye’de linyit yatakları enerji elde etmek için ısınmada ve termik santrallerde kullanılır. Linyit elektrik enerjisi üretiminde Türkiye’de su gücü ile birlikte en önemli kaynak durumundadır. ÖNEMLİ BAZI MADENLER

Slide 14

Petrol: Günümüzün en önemli enerji kaynağıdır. Yeraltından çıkarıldığında hammaddedir. Petrolü çıkardıktan sonra arıtarak türevlerine ayırmak gerekir. Türkiye’de çıkarılan petrolün ve dışardan ithal edilen ham petrollerin arıtılması için rafineriler kurulmuştur. Ülkemizde rafineriler Batman, İzmit, İzmir, Mersin ve Kırıkkale’de bulunur. ÖNEMLİ BAZI MADENLER

Bir Cevap Yazın