Toplum Hayatımız

İlkokul Sunuları > 3.sınıf Sunuları > Hayat Bilgisi-3 > Toplum Hayatımız
Oylama: 1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız 11 Oy
Loading ... Loading ...
6.042 kez izlendi

Slide 1

TOPLUM HAYATIMIZ HAYAT BİLGİSİ 3.sınıf

Slide 2
HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF I:İnsan hak ve hürriyetleri bilgisi Davranışlar: 1-İnsanların hak ve hürriyetlere sahip olduklarını söyleme. 2-İnsan hakları evrensel bildirgesinde yaşama,beslenme,barınma,sağlık,eğitim,din ve vicdan hürriyeti haklarının yer aldığını söyleme/yazma. 3-İnsanların sahip oldukları hak ve hürriyetlere örnekler verme
Slide 3

. HEDEF II:Cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz insan hak ve hürriyetleri bilgisi Davranışlar: 1-Cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz hak ve hürriyetlerin adını söyleme. 2-Cumhuriyetin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğunu söyleme.

Slide 4
HEDEF III:Çocuk hakları bilgisi Davranışlar: 1-Çocuk hakları sözleşmesinde sağlık,beslenme,eğitim,korunma haklarının yer aldığını söyleme/yazma. 2-Çocuk haklarına örnekler verme. HEDEF IV:Gelenek ve görenekler bilgisi Davranışlar: 1-Bayram,düğün,giyim,takı,asker uğurlama,konuk ağırlamanın yöresel gelenekler olduğunu söyleme/yazma. 2-Gelenek ve göreneklerimizin zamanla değiştiğini söyleme. 3-Gelenek ve göreneklerin toplumsal ilişkileri güçlendirdiğini söyleme/yazma
Slide 5

HEDEF V:Çevresinde ki belli başlı meslekler bilgisi Davranışlar: 1-Çevresindeki mesleklerin adlarını söyleme/yazma. 2-Verilen bir meslekte yapılan işleri söyleme/yazma. 3-Bütün mesleklerin toplum için önemli olduğunu söyleme. HEDEF VI:Sosyal kurumları tanıyabilme Davranışlar: 1-En küçük sosyal kurumun aile olduğunu söyleme/yazma. 2-Çevresinde bulunan eğitim kurumlarının adlarını söyleme/yazma. 3-Çevresinde bulunan yardım kurumlarının adlarını söyleme/yazma. 4-Çevresinde bulunan sağlık kurumlarının adlarını söyleme/yazma

Slide 6
HEDEF VII:İnsan haklarına saygının önemini kavrayabilme Davranışlar: 1-Yaşama hakkına saygının önemini açıklama. 2-Düşüncelerini özgürce açıklama hakkının önemini söyleme. 3-Çevresinde bulunan yardım kurumlarının adlarını söyleme/yazma. 4-Çevresinde bulunan sağlık kurumlarının adlarını söyleme/yazma.
Slide 7

HEDEF VIII:Gelenek ve göreneklere saygının önemini kavrayabilme Davranışlar: 1-Geleneklere saygı duymanın önemini söyleme. 2-Göreneklere saygı duymanın önemini söyleme. 3-Farklı gelenek ve göreneklere niçin saygı duyulması gerektiğini açıklama. HEDEF IX:Vatandaşlık görevlerini kavrayabilme Davranışlar: 1-Vatandaşlık görevlerimizin neler olduğunu söyleme. 2-Vatandaşlık görevlerini cumhuriyet döneminde iyi bir şekilde düzenlendiğini söyleme. 3-Seçme ve seçilme hakkını açıklama. 4-Askerlik yapmanın önemini açıklama.

Slide 8
HEDEF X:Toplumsal dayanışmanın önemini kavrayabilme Davranışlar: 1-Ailede,okulda,oyunda,iş bölümüne örnekler verme. 2-İş bölümü yapılmayınca ortaya çıkabilecek aksaklıkları açıklama. 3-Hoş görülü olmanın dayanışma açısından önemini söyleme. 4-Dürüstlüğün,dayanışma açısından önemini söyleme.
Slide 9

HEDEF XI:Toplu halde yaşamanın önemini kavrayabilme Davranışlar: 1-İnsanların birbirine niçin ihtiyacı olduğunu söyleme. 2-İnsanların,birbirine olan ihtiyaçlarının neler olduğunu açıklama. 3-Yalnız yaşayan insanların karşılaşabileceği zorluklara örnekler verme.

Slide 10
HEDEF XII:Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi farkedebilme Davranışlar: 1-Atatürk’ün,insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini söyleme. 2-Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini örneklendirme. 3-Atatürk’ün, Türk milletine kazandırdığı hak ve hürriyetleri açıklama. 4-Atatürk’ün, Türk milletine kazandırdığı hak ve hürriyetlere örnekler verme.
Slide 11

HEDEF XIII:Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuğunu fark edebilme Davranışlar: 1-Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuğumuzu söyleme 2-Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğumuz hak ve hürriyetleri örneklendirme

Slide 12
A-NİÇİN TOPLU YAŞIYORUZ İnsanlar, köy, kasaba ve şehirlerde toplu halde yaşarlar.yaşamımızı sürdürebilmek için beslenme, barınma ve giyinme gibi ihtiyaçlarımız vardır.Çevremize baktığımızda, hiç kimsenin bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını görürüz. İşlerimizi yaparken yardımlaşmak zorundayız.
Slide 13

Evimizde olmayan ekmek,yumurta gibi acil bir ihtiyacımızı komşumuzdan alabiliriz. Tek başına yapamayacağımız işler için yakınlarımızdan veya arkadaşlarımızdan yardım isteyebiliriz. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bu atasözümüz de yardımlaşmanın önemini çok güzel açıklamaktadır. Bazı insanlar çeşitli nedenlerle tek başlarına yaşamak zorunda kalırlar. Bu nedenlerin başında kimsesizlik gelir. Kimsesiz insanlar yaşlanıp hastalandıklarında yaşamaları daha da güçleşir. Başkalarına muhtaç duruma düşerler. Evlerindeki bir eşyanın yerini değiştiremezler. Alış verişlerini yemeklerini yapamazlar. İşlerini kendi kendine yapmakta ve yaşamlarını sürdürmekte zorlanırlar.

Slide 14
B-SOSYAL KURUMLAR En küçük sosyal topluluk ailedir. Aile anne, baba ve çocuklardan oluşur. Aile toplumun temelidir. Ailedeki bireylerin huzurlu ve mutlu olmaları aile içindeki iyi ilişkilere bağlıdır. Bu ilişkiler sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşmadır. Bunlar ailedeki sosyal bağlardır.
Slide 15

Sosyal bağlar ailenin güçlü olmasını sağlar. Toplumu oluşturan bireyler arasında da ailedeki gibi sosyal bağlar vardır. Sosyal bağlar toplumun güçlü olarak ilerlemesinde önemli bir yer tutar. Bu amaçla toplumda çeşitli sosyal kurumlar kurulmuştur. Başlıcaları eğitim, yardım ve sağlık kurumlarıdır.

Slide 16
1-Eğitim kurumları Toplumu oluşturan bireylerin beceri ve davranışlarının gelişmesi, bilgilerin artması eğitimle olur. Eğitimin amacı bireylerin kişiliğinin geliştirilmesi, iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesidir.
Slide 17

Eğitim, ülkemizde çeşitli eğitim kurumlarında verilir. İlk öğrenim zorunlu olup devlet okullarında parasızdır. Yerleşim yerlerinin büyüklüklerine göre eğitim kurumları çeşitlilik gösterir. Köylerde genellikle ilköğretim okulları vardır.İl, ilçe merkezlerinde ise ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında eğitim sürdürülür.

Slide 18
2-Sağlık kurumları Sağlık kurumları halkın sağlığı için çalışan kurumlardır.Bunlar;hastaneler, dispanserler ve sağlık ocaklarıdır. HASTAHANELER:Büyük bir sağlık kurumudur. Hastalar muayene edilir ve doktorlar tarafından tedavi edilir.
Slide 19

DİSPANSERLER: Hastaların ayakta tedavi gördükleri sağlık kurumlarıdır. Ayrıca verem, sıtma ve kanser gibi hastalıklarla mücadele etmek için kurulmuştur. Kanserle Savaş, Veremle Savaş Dispanserleri gibi. SAĞLIK OCAKLARI:Erken teşhis amacıyla bütün yerleşim birimlerinde sağlık ocakları açılmıştır.Bu kurumlar halk sağlığı için çalışır.

Slide 20
3-Yardım kurumları Yardım kurumları sakat, kimsesiz ve muhtaç insanlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur.En önemli yardım kurumları; Kızılay, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu.
Slide 21

KIZILAY: Savaşta ve barışta yurt içinde ve dışında felakete uğrayanlara yardım eder, kan merkezleri kurar. Deprem, yangın ve sel felaketi gibi afetlerde insanlara yardım eder. TÜRK HAVA KURUMU: Türk havacılığını gençlere sevdirmek, sivil pilotlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. ÇOCUK ESİRGEME KURUMU: Bu kurum kimsesiz ve fakir çocuklara yardım eder.Onları besler, barındırır, giydirir ve eğitir.

Slide 22
C-HAK VE SORUMLULUKLARIMIZ 1-İnsan Hakları Devlet, hak ve hürriyetleri kanunlarla düzenler. İnsan haklarını korur ve güvence altına alır. Herkes istediği şekilde düşünebilir. Düşüncesini özgürce söyleme hakkına sahiptir.
Slide 23

Kimse düşüncesinden dolayı suçlanamaz. Kişi yaşama hakkına sahiptir. Herkes istediği yerde yerleşebilir, istediği mesleği seçebilir. Herkes eğitim yapma hakkına sahiptir. Kimse kişinin eğitim yapma hakkını engelleyemez. Herkes dini inançlarında serbesttir. Kimse dini inançlarından dolayı suçlanamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Herkes yaşama hakkına sahiptir. Haksızlığa uğrayan herkes haklarını arayabilir. Kanun karşısında herkes eşittir.

Slide 24
ÇOCUK HAKLARI: Her çocuk beslenme büyüme hakkına sahiptir. Çocuklar eğitilmeli ve korunmalıdır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Hakları sözleşmesi yayınlanmıştır.Çocuk haklarından bazıları;her çocuk eğitim görme hakkına sahiptir.Ailesi olmayan her çocuk sosyal yardım kurumları tarafından korunur. Atatürk çocuklara önem verirdi. Bu nedenle 23Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türk çocuklarına armağan etti.
Slide 25

2.HAKLARA SAYGI Herkes sahip olduğu hakları bilmeli haksızlığa uğradıklarında haklarını aramalıdır. Kendi haklarına sahip çıkmalıdır. Ancak, haklarımızı kullanırken başkalarının da hakları olduğunu unutmamak gerekir. Birbirlerinin haklarına saygı duymalıdır. Aksi taktirde toplumun huzuru bozulur. Cumhuriyet ilan edildikten sonra herkes eşit haklara sahip olmuştur.

Slide 26
3.GELENEK VE GÖRENEKLERE SAYGI İnsanlarımız gelenek ve göreneklere çok önem verir. Örneğin otobüse bindiğimizde yaşlılara yerimizi veririz. Bayramlarda yaşlıları ziyaret ederiz. Düğünlerdeki takı töreni, asker uğurlamak, sünnet düğünü ve kına gecesi geleneklerimizden bazılarıdır.
Slide 27

4.Sosyal Dayanışma İnsanların birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılaması bir dayanışmadır. Dayanışma kişilerin birbirine yardımcı olmasıdır. Yoksul bir kimseye yardım etme de bir dayanışmadır. Anne ve baba ailede ihtiyaçları karşılar. Çocukların görevi derslerine çalışmak, eşyalarını, araç gereçlerini düzenli kullanmaktır. Atatürkçü düşünce tüm insanların birbirlerine olan bağlılığını öngörür. Bu durum birlik ve beraberliği sağlar.

Slide 28
D.İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İLE SORUMLULUKLARI Cumhuriyetin ilanıyla yurdumuzda yaşayan tüm insanlara çeşitli haklar tanındı. Bu haklar yasalarla güvenceye alındı. Herkes istediği işte çalışabilir, istediği malı mülkü alabilir, istediği yerde yerleşebilir, düşündüğünü söyleyebilir. Hiç kimse bu haklarımızı engelleyemez.
Slide 29

1.Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti Herkes istediği yere yerleşme ve seyahat etme hürriyetine sahiptir. İsteyen köyde, isteyen şehirde oturur. İsteyen apartmanda veya tek katlı binada oturur. Her isteyen dilediği şekilde seyahat eder. Seyahat yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da olabilir. 2.Düşünce Hürriyeti Herkes istediği gibi düşünebilir. Düşünce hürriyeti temel bir hürriyettir.Düşüncelerinden dolayı kimse suçlanamaz. Ancak düşünceler ülkemizin bütünlüğüne zarar vermemelidir.

Slide 30
E.VATANDAŞLIK GÖREVİ Vatandaşın sağlığı, eğitimi, güvenliği ile ilgili önlemler almak devletin görevidir. Vatandaşın da devlete karşı görevleri vardır. Bunlar; seçme ve seçilme hakkını kullanmak, vergi vermek, askerlik yapmaktır. 1.Seçme ve Seçilme Hakkı Cumhuriyet yönetiminde ülkeyi yönetecek kişiler, halkın seçmesiyle iş başına gelir. Kadın erkek, on sekiz yaşını doldurmuş her vatandaş seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 2.Askerlik Yapma Türk vatandaşı olan ve 20 yaşını doldurmuş her Türk genci askerliğini yapmakla yükümlüdür. Sağlıklı olan her genç askerlik görevini zevkle yapar.
Slide 31

F.MESLEKLER 1.ÇEVREMİZDEKİ BELLİ BAŞLI MESLEKLER Çevremizde çeşitli mesleklerde çalışan insanlar vardır. Ayakkabıcılık, avukatlık, doktorluk, kasaplık, marangozluk, öğretmenlik birer meslektir. Meslek sahipleri insanların gereksinimlerini karşılarlar. Yapmış olduğu iş karşılığında para kazanarak geçimlerini sağlar. İnşaat mühendisliğini meslek edinenler bina yapımıyla ilgilenir. Doktorlar, hasta olan insanların hastalığının tanısını belirleyerek tedavi ederler.

Slide 32
2.MESLEKLERİN ÖNEMİ Bütün meslekler önemlidir. Değişik mesleklerin olması gereksinimlerimizin karşılanmasını sağlar. Öğretmenler eğitim öğretim etkinliklerini sürdürürken, doktorlar ve hemşireler sağlık hizmetleri verir. Marangozlar ise masa, sandalye, dolap vb. eşyaları yapar. Bütün mesleklerde çalışanlar iş yaparken emek verir. Bu nedenle her meslek saygındır.
Slide 33

DEĞERLENDİRME A. SEÇMELİ SORULAR Aşağıdaki sorulara üçer yanıt verilmiştir. Cevaplardan yalnız bir tanesi doğrudur. Doğru cevabı bularak işaretleyiniz. 1.Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumudur? A.Okul B.Belediye C.Türk Hava Kurumu

Slide 34
2. Aşağıdakilerden hangisi yardım kurumudur? A. Çocuk Esirgeme Kurumu B. Hastaneler C. Çıraklık Eğitim Merkezi 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi insanların hak ve hürriyetlerinden değildir? A. İnsanlar düşüncelerinde hürdür. B. İnsanlar dilediği şekilde seyahat edebilirler. C. İnsanların mal mülk edinmesi sınırlıdır. 4. Askerlik görevi ne amaçla yapılır? A. Adet olduğu için B. Yurt savunması için C. Spor olması için
Slide 35

5. Aşağıdakilerden hangisi Kızılay Kurumu çalışanlarının görevidir? A. İşsizlere iş bulmak B. Kötü günlerde insanlara yardım etmek C. Trafik kazalarını önlemek 6. Verem hastalığı hangi kuruluşta tedavi edilir? A. Sağlık ocağında B. Dispanserde C. Sanatoryumda 7. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarındandır? A. Seçimlerde oy kullanmak B. Eğitim görmek C. İş yerlerinde çalışmak

Slide 36
B. TAMAMLAMALI SORULAR Aşağıda verilen cümlelerin bazıları doğru, bazıları da yanlıştır. Doğru olan cümlelerde ( D) yi, yanlış olan cümlelerde ( Y) yi işaretleyiniz. 1. En küçük sosyal kurum ailedir. ( D) ( Y) 2. Farklı geleneklere saygı duyulur. ( D) ( Y)
Slide 37

3. İnsanların birbirine ihtiyacı yoktur. ( D) ( Y) 4.Her mesleğe saygı duyulmaz. ( D) ( Y) 5. Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuk. ( D) ( Y)

Bir Cevap Yazın